Глиц Сиво-зелен

Оформен камък с преобладаващ сиво-зелен цвят, използван за екстериорен и интериорен монтаж върху: стени, огради, колони и други.

Информация

Цвят: сиво-зелен

Дебелина: от 1 до 3 см.

Размери: 0.5, 10, 15, 20 и 25L

Повърхност: ръчно издялан релеф

Оформление: нарязан

Форма: правоъгълна

Цената се формира за квадратен метър.

* Поради естеството на продукта - природен камък, са възможни отклонения в цвета.

Монтиран и завършен вид